HomeBlogMultimediaContactStatistieken

De wereldgeschiedenis volgens de Basken

2 april 2016 21:12 - Behaeghe Manu

Auteur: Kurlansky, Mark
2001, Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029525371

Een mythisch volk, bijna een verzonnen volk', schrijft Mark Kurlansky in deze bijzondere geschiedenis van de Basken, een klein volk dat leeft ineen uithoek van Frankrijk en Spanje, doorsneden door de ruige Pyreneeën. Hun oorsprong is onbekend, hun taal is de oudste levende taal in Europa en is met geen enkele andere verwant.

Ondanks hun onduidelijke afkomst en hun kleine aantal (2,4 miljoen zielen) hebben de Basken een onmiskenbaar stempel op de wereldgeschiedenis gedrukt. Zij hebben hun zelfstandigheid en cultuur altijd ferm verdedigd, tegen de Kelten in de vroege Middeleeuwen, tegen het Franco-regime in de twintigste eeuw. Maar ook buiten hun woongebied hebben de Basken hun sporen verdiend. Zij waren pioniers van de commerciële walvisvaart en kabeljauwvisserij en behoorden tot de eerste Europeanen die tijdens de eeuw van de ontdekkingen voet aan wal zetten in Amerika, Afrika en Azië. Hun invloed laat zich op vele gebieden gelden, van godsdienst (Ignatius van Loyola, de stichter van de orde van de jezuïeten) tot sport en handel.

In De wereldgeschiedenis volgens de Basken vermengt Kurlansky op bijzondere wijze het levensverhaal van de Basken met politiekeconomische, literaire en culinaire geschiedenis. Een levendig portret van een volk dat zijn identiteit in het moderne Europa heeft weten te behouden.

Mark Kurlansky begon zijn carrière als correspondent in Spaans Baskenland in de nadagen van het Franco-regime. Hij publiceerde o.a. in The New York Times Magazine, Harper's, International Harold Tribune en Partisan Review. Eerder verscheen van hem De kabeljauw. Biografie van een vis die de wereld veranderde. Vond vele lezers en werd bekroond met de James Beard -Excellence in Food Writing en was New York Public Library Best Book of 1997.