HomeBlogMultimediaContactStatistieken

La Asociación Veterinaria Guipuzcoana

22 maart 2016 22:51 - Behaeghe Manu

PRECURSORA DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GIPUZKOA.
(DE VEEARTSEN VERENIGING VAN  GIPUZKOA, voorloper van HET OFICIELE VEEARTSEN COLLEGE VAN GIPUZKOA)

Volgens informatie uit de Republikeinse krant "La Voz de Guipuzcoa" van Zondag  8 maart 1899 ontmoeten het grootste deel van de dierenartsen uit de provincie Guipuzcoa elkaar op wat later “De vergadering in Hotel Altuna" werd genoemd.

Er stonden twee belangrijke  punten die dag op de agenda voor de veeartsen uit Guipuzcoa:

·       Eerst werd een nieuwe wet van de Spaanse regering rond huisdieren besproken en unaniem goedgekeurd.

·       Daarna werd de “Asociación Veterinaria Guipuzcoana”  opgericht met een voorlopig bestuur:

o   De heer D. Severo Curiá , als President.

o   Bijgezeten door de heren Don Pedro-Víctor Gallastegui, Don Anastasio Larrainzar en Don Luis Sáiz Saldaín. 

“La Asociación Veterinaria Guipuzcoana” groeide later uit tot “Colegio Oficial de Veterinarios de Guipuzcoa”.

Don Severo Curiá Martínez was mede-oprichter en de eerste voorzitter van het College van dierenartsen van Guipuzcoa in 1904, samen met zijn vriend D. Luis Saiz Saldain en meer dan 26 andere veeartsen uit Guipúzcoa.

Datzelfde jaar, "vroeg en verkreeg” hij de goedkkeuring voor het oprichten van het “Colegio Oficial de Veterinarios de Guipuzcoa”,  en was President  tot 1910, zoals vermeld in  zijn eigen notities. Waarschijnlijk is de “vroeg en verkreeg " een verwijzing naar zijn schrijven naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1905, welke gepubliceerd werd in de “Gaceta de Madrid “, nummer 83, van 24 maart 1905 op pagina 11, en  waarin te lezen staat: 

“KONINKLIJK BESLUIT”

Gelet op artikel 85 van de “Algemene Instructie van Volksgezondheid” van het ministerie van Binnenlandse Zaken alwaar de voorzitter van het College van dierenartsen naar verwijst in zijn schrijven, werd goedgekeurd bij koninklijk besluit, van 12 januari 1903, toe te kennen:

Ten gevolge van het toeleveren door de bevoegde instantie van een lijst met een volwaardige vertegenwoordiging (28 vee-artsen) en met een machtiging voor voorzitter en secretaris en een zegel.

Ten gevolge van de certificatie door de Provinciale Deputatie, die het komende jaar reeds in hun begroting opgenomen hebben: de betaling van het collegegeld voor 27 industriële dierenartsen in de hoofdstad van de betreffende provincie.

Gelet op art. 85 van de Algemene Instructie van Volksgezondheid en het Koninklijk Besluit van 30 november 1903:

In het kader van het eerder genoemde artikel heeft dit College dezelfde rechten als een officiële instelling, met alle bevoegdheden te worden beschouwd en zelf zijn prerogatieven te kunnen bepalen.

Overwegende dat de Veterinaire Vereniging zal worden geaccrediteerd op de wijze bepaald bij Koninklijk Besluit van 20 november 1903, waarin alle praktische zaken zijn beschreven, vraagt S.M. el REY (Q.D.G.) aan de voorzitter van het College van dierenartsen van Guipuzcoa een officiële verklaring waarin neergeschreven staat dat zij alle doelstellingen  uit de  “Algemene Instructie van Volksgezondheid” onderschrijven en nastreven. 

Bij deze is dit een Koninklijk besluit, dat God U vele jaren mag behoeden

Madrid, 23 maart 1905.

BESADA

Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa. 


Samen met de eerder genoemde waren de oprichters van het college:

·       ALDASORO ANSORENA, Ramón, de Tolosa.

·       ALDASORO ANSORENA, Ramón, de Tolosa.

·       ALDASORO, Ruperto, de Segura.

·       ARTOLA, Marcos, de Altza.

·       AYESTA, Miguel Mª de Oñati.

·       CASAS, Gervasio, de Irún.

·       CURIA MARTINEZ, Severo de Donostia.

·       ECHEVESTE ITURZAETA, Antonio, de Donostia.

·       ECHEVESTE ALTUNA, Fermín, de Donostia.

·       GALLASTEGUI, Pedro Víctor. de Bergara.

·       GARCIA, Julián de Zarautz.

·       HERRADOR, Bonifacio, de Mondragón.

·       IRAOLA MAYOR, Juán, de Usurbil.

·       LARRAÑAGA, José-Ramón, de Irún.

·       LECUONA, Pedro de Ordizia.

·       MENDEZ PALLARES, Domingo-José-Ramón de Zestoa.

·       MUNITA, Pedro de Billabona.

·       NARVAIZA, Gil de Hondarribia.

·       OLAIZOLA INCIARTE, José-Ignacio de Renteria, Pasaia y Lezo.

·       OQUIÑENA y DEL CASTILLO, Francisco-Javier.

·       RODRIGUEZ JABAT, José de Donostia.

·       SAGASTIBERRI, Francisco de Hernani.

·       SORONDO, Luis de Oiartzun.

·       UGALDE, Cruz, de Zumárraga.

 

DE ZETEL VAN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GIPUZKOA

Waar het hoofdkwartier van de Guipuzcoana Veterinary Association sinds haar oprichting in maart 1899 zetelde is niet bekend  Waarschijnlijk werd het thuisadres van de president zelf, de heer Severo Curia of dit van D. Luis Saiz Saldain (secretaris) gebruikt.

Tussen de jaren twintig en dertig lijkt het erop dat er een kantoor gebruikt werd  op de eerste verdieping van het Plaza de Lasala nummer 1 en dit tot aan het begin van de burgeroorlog in 1936. Waarom het  pand toen werd verlaten is niet geweten.

In 1940 werd D. Venancio Recalde Olaciregui benoemd tot voorzitter van het College (dit is dezelfde heer die in 1934 de redevoering ten voordele van Julian García uitsprak bij het Nationaal Congres). Hij was toen gemeentelijke vleesinspecteur en Hoofd van de veterinaire diensten van San Sebastian. Hij besloot dat de veterinaire school hetzelfde pand moest gebruiken als de Gemeentelijke Veterinaire Inspectie. Dit was toen gelegen op de eerste verdieping van het “Stedelijk Instituut voor Hygiëne” in de kalea Easo straat, toen nog Victor Pradera, nummer 39 te San Sebastian. Deze beslissing maakte het mogelijk om minstens één veearts permanent te kunnen laten zetelen in het kantoor daar het delen van het gebouw een aanzienlijke besparing opbracht in huur, telefoon, administratiekosten en dergelijke.

In mei 1983 verhuisde de hoofdzetel naar het Plaza de Euskadi, No. 1 en op 4 oktober 1993 heeft de president van de Algemene Raad van Veterinaire Colleges van Spanje, Dr. D. Borregón Antonio Martinez, het nieuwe hoofdkantoor ingehuldigd, gelegen aan de Avenida de Zumalacarregui nummer 5, waar ze tot op vandaag nog zetelen.