HomeBlogMultimediaContactStatistieken

Baskische munt/Belgische ontwerper

10 februari 2017 18:45 - Behaeghe Manu

In de Spaanse Burgeroorlog koos de Baskische regering (Gobiemo de Euzkadi) de zijde van de Republikeinen en op 7 oktober 1936 werd de onafhankelijkheid van Baskenland uitgeroepen.

 

Nadat de nationalisten van Generaal Franco de Basken na een felle strijd hadden verslagen werd de autonomie ingetrokken op 19 juni 1937.

 

In deze kortstondige periode plaatste de Baskische regering een bestelling bij de Munt te Brussel van 6 miljoen stukken van 1 peseta en van 2 miljoen stukken van 2 peseta.

 

Het Belgische Munthuis bekwam deze opdracht, na in concurrentie te zijn geweest met de Monnaie de Paris.

Ontwerp in plaaster
De ontwerpen van de Baskische munten zijn van de hand van Armand Bonnetain en de productiestempels werden vervaardigd in het atelier van de toenmalige chef van de graveerdienst Alexandre Everaerts. Voor dit werk kon hij een beroep doen op 3 muntarbeiders. De vergoeding van de door hen gepresteerde overuren bedroeg 447,50 frank.

De muntplaatjes werden vervaardigd in de Usines à Cuivre et à Zinc de Liège te Chenée. De muntslag werd uitgevoerd in 7 weken (januari – februari 1937), voor de prijs van 2.125.000 frank, waarvan de helft vooraf werd betaald en het saldo na levering.

Deze levering gebeurde in 2 keren. Het grootste gedeelte van de 2 peseta-stukken (10 ton) werd op 11 februari 1937 per trein tot Toulouse vervoerd en de rest werd op 8 maart 1937 via Antwerpen naar Bilbao verscheept. In totaal werden 24.074 kg stukken van 1 peseta en 16.047 kg stukken van 2 peseta geproduceerd. Volgens bepaalde bronnen werden de 130 kisten op de boot in beslag genomen door de troepen van Franco, maar desondanks verklaarde de heer Picavea in een brief van 6 mei 1937 zeer tevreden te zijn over de uitvoering van de bestelling! Het lag in de bedoeling dat nog meerdere stukken van 1 en 2 peseta en een stuk van 5 peseta, met nieuwe door Armand Bonnetain ontworpen gravures, zouden worden besteld, doch de nederlaag van de Baskische republikeinen heeft dit belet

Deze 2 stukken blijven dus de enige monetaire getuigen van de moderne Baskische geschiedenis.

 

De Frygische muts is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en weer wat naar beneden valt. Deze muts werd oorspronkelijk door de inwoners van Frygië in Klein-Azië gedragen, maar in het Romeinse Rijk werd ze gedragen door vrijgelaten slaven. Dit gebruik ligt aan de oorsprong ervan als symbool van de vrijheid. In de moderne tijden werd de Frygische muts gedragen door de Jacobijnen tijdens de Franse Revolutie en door de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijders. Tot op heden wordt het nationale symbool van Frankrijk, Marianne, afgebeeld met de Frygische muts.