HomeBlogMultimediaContactStatistieken

De Zouaven van de Paus

13 mei 2016 18:25 - Behaeghe Manu

In dezelfde romantische gedachtegang als de Lettergilde mogen we ook deze ‘jeugdbeweging avant la lettre’  plaatsen.

Wat vooraf ging:

In het Nederlands taalgebied is het regiment Zuavi Pontifici ("Zouaven van de Paus") het bekendst. Dit bestond uit katholieke vrijwilligers die onder de regering van paus Pius IX de Kerkelijke Staat verdedigden tegen de aanvallen van Victor Emanuel II, koning van Italië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi, een anti-clericaal liberaal-nationalist. Aan het begin van de negentiende eeuw bestond Italië nog niet. Het grondgebied was verdeeld in meerdere onafhankelijke landen en landjes, waarvan de Kerkelijke Staat er een was. Deze paus had een oproep aan de gehele katholieke wereld gedaan om jonge, ongehuwde mannen te zenden om hem bij te staan teneinde de dreigende verwoesting van Rome te voorkomen.  In totaal kende het regiment 11.000 man, waaronder 3181 Nederlanders, 2964 Fransen, 1634 Belgen (voornamelijk Vlamingen), 700 Italianen en 500 Canadezen. Van 1861 tot 1870 probeerden de Zouaven Garibaldi's troepen te verjagen of binnenlandse onlusten te onderdrukken. De Val van Rome op 20 september 1870 kon door de overrompelde pauselijke troepen niet worden voorkomen. Een dag later werd het pauselijk leger van de zouaven ontbonden en werden de soldaten huiswaarts gestuurd. Van de 1634 Belgische zouaven worden de verliezen geschat op ongeveer 120 man, een twintigtal tijdens de gevechten en de rest door ziekte of ongeval.

 

 

 

In het Klein Seminarie bestond tot 1930 nog een uitloper van dit regiment zoals op vele colleges in Vlaanderen en Nederland, daarna werd het ontbonden en reeds in 1928 richtte Karel Dubois, oud leerling aan het Klein Seminarie, de KSA op. 

‘De Zouaven van de Paus’ bood naschoolse activiteiten aan voor de internen. Er werden o.a. militaire veldslagen na-gespeeld en men had een muziekkorps.

 

(Lijst met leden, Joris Vanbesien staat in de lijst op de eerste kolom, nr 7) 

 

  

(Enkele tactische schetsen van een veldslag)