HomeBlogMultimediaContactStatistieken

Georges Vanbesien & het Klein Seminarie

13 april 2016 23:07 - Behaeghe Manu
 
Georges zat op internaat te Roeselare in het Klein Seminarie tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Het Duitse leger eiste het Klein Seminarie echter volledig op en de gebouwen dienden een tijdlang als militair hospitaal en als soldatenkwartier. Het onderwijs verliep toen onregelmatig en werd georganiseerd in privéwoningen in de stad. Wegens gebrek aan ruimte was het organiseren van een internaat onmogelijk.  Elke schooldag trokken de Izegemse studenten aan het Klein Seminarie ’s morgens te voet naar Roeselare en ’s avonds keerden zij te voet terug, minstens zes maal per week.

In het Oorlogsdagboek van Doktor Jan Gits vinden we hierover een passage terug: 

“Vele jonge lieden volgen de lessen van het Klein-Seminarie te Roeselare. Reeds lang waren wij gewoon die jonge studenten in de voormiddag te zien optrekken naar Roeselare, om in de namiddag terug te keren. Doch in de laatste tijden was het getal van deze jongelingen merkelijk verminderd. Verscheidene studenten immers hadden akkoord gemaakt met Roeselaarse families waar zij eten en slaping vonden. Nu is dat uit! Er mogen geen Izegemse studenten meer in huizen van Roeselarenaren verblijven. Alle dagen moeten zij te voet de weg heen en terug afleggen. Staat dat hun niet aan, zij mogen thuis blijven.” 

(uit Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits, J.M Lermyte)

Er werd van de leerlingen verwacht dat zij ’s middags thuis studeerden, maar dat was voor de meesten onmogelijk. Ze waren vaak eng behuisd en moesten, omringd door schreeuwende broertjes en zusjes, in een schaars verlicht en verwarmd keukentje hun Latijnse woorden vanbuiten leren.  

Tijdens schooljaar 1915-1916 richtte Frederik Coucke, leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare maar tijdens de oorlog bij zijn vader te Izegem verblijvende, voor deze scholieren een studiezaaltje in, een lokaal boven het plaatselijke café Royal, waar zij ‘in stilte’ konden studeren. 

Omdat dit initiatief snel niet meer volstond, bouwde men in het klooster van de paters Kapucijnen in Izegem een sectie van het Klein Seminarie uit, waar een zestigtal jongens les volgde. Ook hier deed men een beroep op de burgers en bracht men klassen in hun huizen onder. Het geheel stond onder leiding van de plaatselijke parochiepriester Georges Delaere.


Puntenboeken Klein Seminarie
Bij ons bezoek aan het archief kregen we ook enkele puntenboeken van Georges zijn klas te zien