HomeBlogMultimediaContactStatistieken

Vanbesien

Blogberichten 1 tot 8 van 8 berichten.

Jules en Benoni Vanbesien

14 maart 2017 22:16 - Vanbesien - Behaeghe Manu

Dat twee broers trouwen met twee zussen is geen uniek feit in onze stamboom.
Wel uniek blijft dat onze grootouders samen trouwden: op dezelfde dag en plaats.

Hieronder hun "voorgangers".

Meer...

De Ledene's uit Merckem

25 februari 2017 20:15 - Vanbesien - Behaeghe Manu

Juliana Ledene was de tweede vrouw van Henri Vanbesien. Henri’s eerste vrouw, Romanie Pharielde Deblauwe, stierf op 39 jarige leeftijd en liet hem 3 kinderen na: Georges was 12, Gaspard 5 en Joseph nog maar 3 jaar. Daar Henri dit niet alleen kon beredderen werd de hulp van mijnheer pastoor ingeroepen en nog geen 7 maanden later hertrouwde Henri met Juliana Ledene. Geboren te Merkem was ze toentertijd als dienstmeid actief bij de Familie Vandenbogaerde op Kasteel Wolvenhof te Izegem.

Ik had nog niet veel opzoekingswerk verricht naar haar maar gisteren ontving ik, van iemand uit Waanrode, een scan van het bidprentje van Juliana. Karien zocht naar aktes van familie en vond héél wat informatie over haar ouders, broers en zussen.

Meer...

Tot zalig aandenken van Georges Vanbesien

17 mei 2016 20:06 - Vanbesien - Behaeghe Manu

Begin 1922 werd Georges ernstig ziek, tuberculose werd vastgesteld, en op 11/3/1922 overlijd hij thuis.

Meer...

De Zouaven van de Paus

13 mei 2016 18:25 - Vanbesien - Behaeghe Manu

In dezelfde romantische gedachtegang als de Lettergilde mogen we ook deze ‘jeugdbeweging avant la lettre’  plaatsen.

Meer...

Georges Vanbesien & De Lettergilde

4 mei 2016 18:05 - Vanbesien - Behaeghe Manu

Als laatstejaars student (rhetorica) aan het Klein Seminarie kregen de beste leerlingen de kans om tot een select groepje te behoren die zich bezig hielden met de ”Vlaamsche Letteren”. Tegenwoordig  zou men kunnen de vergelijking maken met de film ‘Dead Poets Society’ .

Meer...

Georges Vanbesien - Rhetorica (1919- 1920)

20 april 2016 19:33 - Vanbesien - Behaeghe Manu

Weinig tekst deze keer, enkel een klasfoto en een enkele documenten zijn bewaard gebleven over dit jaar. In de volgende blogberichten belichten we enkele nevenactiviteiten tijdens zijn Rhetorica aan het Klein Seminarie.

Meer...

Georges Vanbesien & het Klein Seminarie

13 april 2016 23:07 - Vanbesien - Behaeghe Manu
 
Georges zat op internaat te Roeselare in het Klein Seminarie tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Het Duitse leger eiste het Klein Seminarie echter volledig op en de gebouwen dienden een tijdlang als militair hospitaal en als soldatenkwartier. Het onderwijs verliep toen onregelmatig en werd georganiseerd in privéwoningen in de stad. Wegens gebrek aan ruimte was het organiseren van een internaat onmogelijk.  Elke schooldag trokken de Izegemse studenten aan het Klein Seminarie ’s morgens te voet naar Roeselare en ’s avonds keerden zij te voet terug, minstens zes maal per week.

Meer...

Georges (Joris) Vanbesien - Inleiding

7 april 2016 20:27 - Vanbesien - Behaeghe Manu

De eerste reeks blogs gingen allemaal over de Familie Garcia maar nu willen we het even over een andere boeg gooien en de Familie Vanbesien aan bod laten.

We beginnen met een zesdelige reeks over Georges (Joris) Vanbesien, de oudste telg van Henri Vanbesien en Romanie Deblauwe.

Meer...