HomeBlogMultimediaContactStatistieken
Het huwelijk tussen Gaspard Vanbesien met Soledad Garcia en Joseph Vanbesien met Manuela Garcia op 23/08/1933, in het Santuario de Loiola te Azpeitia, vormt het ankerpunt van deze stamboom.  Twee Vlaamse broers trouwen op die dag met twee Spaanse zussen in het hart van het Baskenland. Vanaf dat moment zijn de familie's Vanbesien en Garcia voor eeuwig verbonden en bezitten zij een gemeenschappelijke geschiedenis. Op deze site willen we verder gaan dan enkel de resultaten van onze zoektocht naar onze voorouders via de stamboom weergeven.  We plannen om hier ook ons familieverhaal te kunnen tonen aan alle geïnteresseerden. Grote verhalen en kleine anekdotes moeten opgeschreven worden voor het nageslacht. Ook alle documenten en foto's die we in de loop der tijd verzamelden en hopelijk nog vinden willen we hier een plaatsje geven. Indien je graag hieraan wil meehelpen: KLIK HIER

El matrimonio entre Gaspard Vanbesien con Soledad García y Joseph Vanbesien con Manuela García el 08/23/1933, en el Santuario de Loiola en Azpeitia, es el ancla de este árbol genealógico. Dos hermanos flamencos casaron ese día con dos hermanas españolas en el corazón del País Vasco. A partir de ese momento la familia Vanbesien y García ligado y tienen una historia común. En este sitio queremos ir más allá de sólo los resultados de nuestra búsqueda de nuestros antepasados ver en su árbol genealógico. Tenemos la intención de estar aquí para ser capaz de mostrar nuestra historia familiar. Las grandes historias y anécdotas que se registraron para la posteridad;-) Además, todos los documentos y fotos que se reunieron en el curso del tiempo y esperamos que se sientan todavía nos quieren ofrecer un lugar aquí.   Si desea ayudar: CLIC AQUÍ

Blogberichten